top of page
  • Writer's pictureHannah Telluselle

A new poem in Swedish

A little something that came to me today, in Swedish:

Jag tittar efter dig,

och hoppas att du ser mig.

Där bak i kön,

Jag ber en bön.

Då vände du dig om,

och jag ropar: Kom!


Likt fåglar högt i skyn,

far vi fram över byn.

Vi lämnar de andra därhän.

Med dig är jag bekväm.


Får den här sagan ett lyckligt slut?

Du säger du vill ut,

Vill du inte ha mig?

Jag går ju här bredvid dig.


Du vill vara fri

och ha ett nytt liv.

Med mig får du båda,

om jag får råda.


Lita till kärleken.

Allt är den!

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page